Vyberte váš jazyk

OCENENIA

Bytový dom roka 2013

22.11.2013
Dňa 21.11.2013 sa v Bratislave, v priestoroch bratislavského Mestského divadla Pavla Országha Hviezdoslava, konalo slávnostné odovzdávanie cien 19. ročníka celoštátnej verejnej súťaže realizovaných stavieb na Slovensku Stavba roka 2013, s prezentáciou autorov architektonických riešení stavebných diel, projektantov, hlavných zhotoviteľov, stavebníkov či developerov, hlavných stavbyvedúcich a stavebných dozorov. Medzi nominovanými bola aj novostavba „Slnečnice, 1.etapa“ v Bratislave, ktorá získala cenu Prvej stavebnej sporiteľne, a.s. - BYTOVÝ DOM ROKA 2013.
 
Spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce realizovala časť projektu “Slnečnice”. Spoločnosť vystupovala ako generálny dodávateľ výstavby troch bytových domov, prepojených oddychovou zónou, ktorej súčasťou je aj detské a športové ihrisko. Komplexná výstavba bytových domov bola súčasťou projektu Južné mesto Zóna C1- 2.etapa, ktorý bol zmluvne rozdelený na dve etapy, konkrétne SO 01- Doskový dom, SO 03- Mestské vily- Juh a infraštruktúra, so začiatkom realizácie júl 2011 a neskôr realizovaný objekt SO 02- Mestské vily Sever, s ukončením prác apríl 2013.
 
Záznam z galavečera RTVS odvysielaný dňa 30.11.2013 o 20.10 hod.:
www.rtvs.sk/tv.programmes.detail/archive/5518?date=30.11.2013
Viac informácii: www.stavbaroka.eu

Vyberte váš jazyk