Vyberte váš jazyk

Chemkostav 27 ROKOV STAVIAME
NA PEVNÝCH ZÁKLADOCH

O spoločnosti

Akciová spoločnosť Chemkostav je profesionálnou slovenskou stavebnou spoločnosťou, ktorá si svoju pozíciu na trhu vybudovala vďaka spojeniu kvality, odbornosti a kvalifikácie svojich zamestnancov. Svojou pôsobnosťou pokrýva širokú oblasť aktivít v stavebnom segmente, zahŕňajúcom výstavbu občianskych, bytových, priemyselných a vodohospodárskych objektov.

Konkurenčnou výhodou je profesionálny prístup spoločnosti k požiadavkám investorov, nielen počas samotnej realizácie stavebného diela, ale aj snahou o udržanie si korektných a priateľských vzťahov do budúcnosti.

Prioritou je zákazník, preto sa vždy snažíme poskytnúť také riešenia, ktoré sú prispôsobené jeho potrebám, ale zároveň spĺňajú technické parametre, ktoré sú v tomto stavbárskom odvetví alfou i omegou na Slovensku ako aj v rámci EÚ.
Garanciou splnenia požiadaviek zákazníkov a dodržania kvality je certifikát systému manažérstva kvality podľa noriem ISO 9001: 2000, ktorý naša spoločnosť získala už v roku 1999.História spoločnosti

Na slovenský stavebný trh sa naša spoločnosť zaradila v septembri roku 1996 vznikom spoločnosti PSJ - Chemkostav s.r.o., ktorá sa po rokoch úspešného pôsobenia transformovala do súčasnej podoby akciovej spoločnosti a neskôr prešla aj zmenou názvu, ako spoločnosť Chemkostav a.s.

Pôsobnosť sa rozšírila aj na územie Českej republiky a Ukrajiny.

Chemkostav a.s. sa na slovenskom trhu profiluje ako dodávateľ stavieb na kľúč s vysokou mierou kvality a spoľahlivosti, tým že dokonale pozná riešenia na požiadavky investorov, čo v praxi znamená, že sme schopní efektívne poskytovať klientom ucelený komplex služieb súvisiacich s požadovanou výstavbou.

Chemkostav o spoločnosti
Chemkostav o spoločnosti
Chemkostav o spoločnosti

Vyberte váš jazyk