Vyberte váš jazyk

Predmet podnikania


Špecializácia

 • práce HSV
 • monolitické betónové konštrukcie
 • armatúra, ohybáreň
 • zemné práce
 • doprava a mechanizácia

Občianska a bytová výstavba

 • administratívne a obytné budovy
 • polyfunkčné objekty
 • zdravotnícke zariadenia
 • objekty športového charakteru
 • autosalóny
 • obchodné centrá
 • rekonštrukcie pamiatkových objektov

Priemyselné stavby

 • výrobné, skladové a expedičné haly v elektrárenskom, papierenskom a spotrebnom priemysle
 • stavebné práce pri rekonštrukciách a dostavbách v energetike a chemickom priemysle

Inžinierske stavby

 • vodné nádrže a prečerpávacie stanice
 • vodovody, kanalizácie, čistiarne odpadových vôd
 • spevnené plochy, parkoviská
 • komunikácie, cestná infraštruktúra

Vyberte váš jazyk