Vyberte váš jazyk

OCENENIA

Národný finalista 2012/2013

18.06.2012

The European Business Awards (www.businessawardseurope.com) oznámila, že spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce zastupuje Slovenskú republiku v boji o toto prestížne ocenenie ako národný finalista 2012/13. Spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce bola po splnení tvrdých kritérií vybratá z množstva firiem ako jedna z 10 národných finalistov a bude v ďalšom kole bojovať o získanie ocenenia národný víťaz. Záverečné výsledky budú oznámené v apríli roku 2013. 

The European business awards vyberala najvýraznejšie európske spoločnosti, ktorých podnikanie je založené na schopnosti dodržiavať tri hlavné zásady, ktoré sú v centre pozornosti pri oceňovaní. Porota zložená z vážených odborníkov bude hľadať v Slovenskej republike firmu, ktorá sa prejavuje inováciami, obchodnou dokonalosťou a udržateľným rastom.

 

Chemkostav obrázok v článku

 Ing. Tibor Mačuga, predseda predstavenstva Chemkostav a.s., Michalovce povedal:
„Spoločnosť Chemkostav a.s., Michalovce je poctená z možnosti reprezentovať Slovenskú republiku. Firma pôsobí v oblasti stavebníctva už viac ako 15 rokov a po výbere je pre nás česť byť medzi poprednými spoločnosťami v našej krajine a v našom odvetví. The European Business Awards je všeobecne považovaná za ukážku toho najlepšieho z dynamicky napredujúcich firiem v Európe. Tešíme sa na ďalšie kolo tejto súťaže.“

 

O spoločnosti Chemkostav, a.s. Michalovce

Spoločnosť vznikla na zelenej lúke bez akejkoľvek formy privatizácie či transformácie zápisom do Obchodného registra SR dňa 11.9.1996 pod názvom PSJ - Chemkostav, s.r.o. Spoločnosť Chemkostav, a.s. je zapísaná v Obchodnom registri SR od 1. júla 1999, ako PSJ - Chemkostav, a.s. fungovala do marca 2004.

Firma má základné imanie 165,98 tis. eur, vykonáva občianske, bytové, priemyselné a inžinierske stavby. Sídlo firmy je v Michalovciach a v súčasnosti zamestnáva 230 ľudí.

Viac info: www.chemkostav.eu

Vyberte váš jazyk