Vyberte váš jazyk

OCENENIA

Ocenenie v European Business Awards

27.05.2014

Spoločnosť Chemkostav, a.s., ako víťaz podnikateľov Slovenskej republiky v súťaži European Business Awards, získala titul Národný verejný  šampión už v januári tohto roku. Ocenenie vo forme medaily si prevzal predseda predstavenstva spoločnosti, Ing. Tibor Mačuga z rúk generálneho riaditeľa EBA, Adriana Trippa, na slávnostnom odovzdávaní cien v Aténach, dňa 27.mája 2014.

Video z odovzdávania cien:  http://www.businessawardseurope.com/tv/set/11311

Vyberte váš jazyk