Vyberte váš jazyk

OCENENIA

Ocenenie v súťaži STAVBA ROKA 2016

16.04.2018

22. ročník súťaže STAVBA ROKA 2016 priniesol nominácie pre 2 stavby na ktorých výstavbe sa podieľala spoločnosť Chemkostav, a.s. Konkrétne to boli Šafranová záhrada, II.etapa v Košiciach, kde sme vystupovali ako generálny dodávateľ stavby a Panorama City v Bratislave, kde bolo v našej réžii zhotovenie nosnej konštrukcie.

Odborná porota udelila spolu 12 cien 7 stavbám zo 16 nominovaných. Stavby boli posudzované na základe odovzdanej technickej dokumentácie a in site obhliadky.

Šafranová záhrada si odniesla Cenu Vydavateľstva EUROSTAV, s.r.o. za architektonické riešenie. Porota špeciálne vyzdvihla stavbu za komplexné architektonické a konštrukčné riešenie realizované na vysokej úrovni, úspešné zachovanie historických prvkov a ich prepojenie s modernými, kvalitnú realizáciu diela a rešpektovanie okolitej zástavby, urbanistickej štruktúry a historického kontextu stavby.

Panorama City získala Cenu STU v Bratislave, Stavebnej fakulty za uplatnenie vedy a techniky v realizácii a odniesla si aj hlavnú cenu Stavba roka za rok 2016. Svoju nomináciu medzi top 3 stavby si vyslúžila od poroty za rozsiahle použitie vysokopevnostných betónov, optimálnu aplikáciu progresívnych stavebných materiálov a technológií, najvyššiu úroveň požiarnej bezpečnosti v kategórii výškových budov, zapojenie národných i medzinárodných výskumných tímov vo fáze projektového riešenia i realizácie a vysokú úroveň technického riešenia, pri ktorom boli využité najnovšie poznatky výskumu a vývoja.

Viac informácií o súťaži: http://www.stavbaroka.eu/

Vyberte váš jazyk