Vyberte váš jazyk

OCENENIA

Ocenenie v súťaži STAVBA ROKA 2017

26.04.2018

Stavba UNIQ Staromestská získala dve ocenenia v 23. ročníku prestížnej celoštátnej súťaže STAVBA ROKA 2017.

UNIQ Staromestská, stavba, ktorú sme realizovali pre developera CRECO GROUP, a.s. získala ako jedna z troch stavieb významnú nomináciu na hlavnú cenu súťaže. Druhou, nemenej dôležitou, je cena Stavebnej fakulty STU v Bratislave za uplatnenie vedy a techniky počas realizácie stavby. Stavba bola špeciálne vyzdvihnutá ako technická lahôdka.

Stavba získala tieto ocenenia za:

  • za vysokú kvalitu architektonického diela s vyzretým, nadčasovým výrazom, kvalitným technickým spracovaním s profesionálne zvládnutými architektonickými detailmi progresívnymi technológiami techniky prostredia budovy,
  • za citlivé zakomponovanie moderného objektu do urbanistickej štruktúry okraja historického jadra Bratislavy,
  • za elegantný vizuálny charakter objektu, jeho vhodná mierku na urbánnej i ľudskej úrovni a vyrovnané architektonické stvárnenie,
  • za progresívnu konštrukčnú tvorbu a profesionálnu realizáciu pološtrukturálnych fasádnych konštrukcií systému stĺpik – priečnik vysokej fyzikálnej kvantifikácie, s dominantným vertikálnym členením s vystriedaným rytmom, ktoré umocňujú pevné vertikálne slnolamy s premenlivou hĺbkou,
  • za nadčasový nadradený riadiaci systém merania a regulácie chladenia a vykurovania objektu spriahnutý so systémom exteriérového tienenia južne orientovaných fasádnych konštrukcií,
  • za optimálnu, ekonomicky efektívnu aplikáciu progresívnych stavebných materiálov a technológií v realizácii technicky náročného stavebného diela,
  • za environmentálne šetrný a udržateľný charakter stavebného diela charakteru zelenej budovy zrealizovaného so zodpovedným prístupom k životnému prostrediu (udržateľná výstavba, úspora vody, energetická efektívnosť, výber ekologických materiálov a kvalita vnútorného prostredia), podčiarknutý získaním medzinárodne uznávaného certifikátu LEED Gold.

Galavečer pri príležitosti udeľovania cien sa konal 11. apríla 2018 v spojení s otvorením veľtrhu CONECO a RACIOENERGIA. Porota udelila spolu 12 cien 8 stavbám. Hlavnú cenu Stavba roka 2017 získala  stavba „Diaľnica D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno).

Vyberte váš jazyk