Vyberte váš jazyk

OCENENIA

Podnikové médium roka 2014

28.04.2015

Dňa 23.04.2015 sa v priestoroch divadla Novej scény – Olympia konal XII. ročník súťaže komunikácie korporátnych médií Podnikové médium roka 2014. Súťažných kategórií bolo celkovo desať, konkrétne Podnikové noviny, Podnikový magazín - interná komunikácia, Podnikový magazín - externá komunikácia, Elektronické médiá a audiovizuálna prezentácia, Časopisy neziskových, príspevkových a rozpočtových organizácií verejnej správy, www stránky a intranet, Printové médiá neziskových, rozpočtových a štátnych organizácií, Podniková brožúra, Podnikový kalendár a Voľné formy.

Do kategórie Podnikové noviny sa zapojila aj naša spoločnosť. Po prihlásení sa do samotnej súťaže, zaslaní posledných troch výtlačkov firemných novín sa koncom apríla rozhodlo, že spoločnosť Chemkostav, a.s. si zaslúži obsadiť niektorú priečku súťažnej kategórie. Cenu za tretie miesto si tak osobne prevzal obchodno – technický riaditeľ a podpredseda predstavenstva, Ing. Milan Dunaj.

Vyberte váš jazyk