Vyberte váš jazyk

AKTUALITY

Akadémia ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši

17.12.2021

Dňa 15.12.2021 sme prevzali stavenisko v Liptovskom Mikuláši na realizáciu diela „Zníženie energetickej náročnosti v areáli Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika – časť 5 – celok E (SO24, SO25, SO26)". Termín prevzatia staveniska je zároveň termínom začatia stavebných prác, ktoré by sa mali odovzdať v decembri 2022.
 
Projekt rieši stavebné úpravy jestvujúcich objektov akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši pre potreby zníženia energetickej náročnosti budov. Všetky objekty sú jestvujúce a v rámci projektu sa nerieši žiadne zmena zastavanosti. Objekty boli postavené v 80-tych rokoch minulého storočia. Ich konštrukčné riešenie v súčasnosti nezodpovedá aktuálnym požiadavkám na energetickú bilanciu. Vonkajší vzhľad objektov sa konštrukčne nemení, k zmene dôjde iba vo farebnom ladení všetkých objektov. Navrhované farebné riešenie objektov bude v odtieňoch sivej. Okná a dvere budú bielej farby.

Vyberte váš jazyk