Vyberte váš jazyk

AKTUALITY

Autocentrum VW- Sever, 1.etapa- Weltauto

01.04.2014

Spoločnosť Chemkostav, a.s. získala zákazku Autocentrum VW- Sever, 1.etapa- Weltauto, Prešovská cesta, Košice. Objednávateľom diela je spoločnosť Auto Gabriel, s.r.o. Košice. Celkový zámer rieši výstavbu Autocentra VW – SEVER, ktorá sa skladá z dvoch základných funkčných častí, a to z výstavby servisno-predajného objektu pre osobné vozidlá koncernu VW a výstavby areálu predaja ojazdených vozidiel WELTAUTO. Súčasťou plánovanej výstavby je i výstavba príslušnej technickej infraštruktúry. Zmluva o dielo na 1. etapu projektu, ktorú realizuje Chemkostav, a.s. bola podpísaná dňa 28.3.2014. Táto etapa sa projektovo delí na dve časti a pozostáva z inžinierskych sietí, objektu predajne ojazdených vozidiel WELTAUTO a objektu samoobslužnej autoumyvárky.

Ukončenie diela je podľa zmluvy o dielo plánované na 30.11.2014.

Zastavaná plocha objektmi v 1. etape: 356 m2
Počet budovaných parkovacích miest v 1. etape: 44, z  toho 3 pre osoby s obmedzenou možnosťou pohybu.

Vyberte váš jazyk