Vyberte váš jazyk

AKTUALITY

Autocentrum VW - Sever, 2. etapa - Weltauto

06.05.2015

Spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce podpísala zmluvu o dielo so spoločnosťou Auto Gabriel, s.r.o. na druhú etapu prác Autocentra VW – Sever, Weltauto. Riešený objekt bude tvoriť zázemie predaja a výkupu ojazdených vozidiel siete Weltauto a bude súčasťou plánovaného Autocentra VW – Sever. Ukončenie diela ja naplánované na 15.12.2015. 


K západnej fasáde bude umiestnená zákaznícka hala s troma predajnými miestami, kanceláriou vedúceho predaja a sociálnym zázemím pre zákazníkov, ktoré bude využívané i zamestnancami v časti predaja. Do severnej fasády bude orientovaná servisná hala s troma servisnými miestami, ktoré budú využívané hlavne pre čistenie a predpredajovú údržbu ojazdených vozidiel. Pre väčšie servisné zásahy, prípadne opravy lakov ojazdených vozidiel bude slúžiť servisné zázemie monobloku VW /SO-10/, ktoré bude realizované v druhej etape výstavby autocentra. Do južnej fasády bude orientované sociálne zázemie zamestnancov, ktoré bude tvorené dennou miestnosťou vybavenou kuchynskou linkou s možnosťou prípravy teplých nápojov, chladničkou a zázemím pre výdaj dovezenej teplej stravy, ktorá bude dovážaná ako balená jednotlivo v obaloch určených na jedno použitie. Denná miestnosť bude presvetlená denným svetlom z okenných otvorov na južnej fasáde a bude mať možnosť i prirodzeného vetrania. Sociálne zázemie bude tvorené šatňou zamestnancov doplnenou o toalety a sprchy.

Vyberte váš jazyk