Vyberte váš jazyk

AKTUALITY

Bytový dom Fejova, Košice

28.09.2023

Podpísali sme zmluvu so spol. TOPELITY, s.r.o. na realizáciu Bytového domu Fejova v Košiciach. Stavenisko bolo prevzaté v septembri 2023, práce majú byť ukončené v decembri 2024.
 
Bytový dom je rekonštrukciou a prestavbou bývalého objektu administratívy Lesoprojektu. Objekt je pritknutý k skeletovému bytovému domu na Mlynárskej ulici a vkliesnený medzi dvorový trakt pôvodnej historickej zástavby na Štúrovej ulici a panelový bytový dom na Fejovej. Pôjde o malý apartmánový dom s komerčnými priestormi.

Vyberte váš jazyk