Vyberte váš jazyk

AKTUALITY

CHP Ubľa – rozšírenie a modernizácia pracoviska

11.06.2024

Dňa 10.06.2024 sme prevzali stavenisko na colnom hraničnom prechode v obci Ubľa. Práce plánujeme odovzdať do 300 dní od prevzatia staveniska.

Vzhľadom na všetky nové súčasné potreby colnej správy a polície na vybavovanie cestujúcich pri prekročení schengenskej hranice sa rozširujú pracoviská v existujúcich priestoroch a chýbajúce priestory sa pristavujú k jestvujúcim objektom. Na vstupe do SR sa postaví samostatný objekt nového hygienického zriadenia pre cestujúcich. V hlavnom objekte sa zväčší priestor pre overovanie dokladov. V priestoroch kontrolnej haly sa stôl na kontrolu batožiny predelí deliacim sklom. V rámci stavebných úprav sa pristaví nový priestor, ktorý bude zabezpečovať výkon služby colnej správy. Oporný múr sa predĺži cca o 7,5 m, aby sa vytvoril priestor pre výstavbu nového objektu hygieny cestujúcich na vstupe z UA. V novopostavenom objekte bude riešené verejné hygienické zariadenie pre cestujúcich. Vo vyhradenom priestore bude nová odstavná plocha pre pohotovostné služobné auto polície a priestor pre osadenie skleného boxu pracoviska colníkov na kontrolu batožín cestujúcich. V priestore kde predtým boli hygienické zariadenia sa prestavbou vytvorí nové pracovisko pre kontrolu dokladov polície.

Vyberte váš jazyk