Vyberte váš jazyk

AKTUALITY

Internát B5 AOS V Liptovskom Mikuláši

01.08.2023

Podpísali sme zmluvu o dielo s AOS v Liptovskom Mikuláši na realizáciu stavebných úprav internátu B5 AOS LM. Stavenisko sme prevzali a dielo plánujeme odovzdať do januára 2024.
 
Projekt rieši rekonštrukciu a modernizáciu bloku B5 Internátu A Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, ktorý je v zlom technickom stave. Nevyhovujúce sú hlavne tepelnoizolačné vlastnosti obvodovej konštrukcie vrátane výplní otvorov a technické zariadenie budovy, ktoré je v havarijnom stave. Havarijný stav vnútorných inštalácii predovšetkým vodovodných a kanalizačných rozvodov zapríčinil poškodenie povrchových úprav stien a stropov. Rokmi permanentného využívania objektu došlo k značnému opotrebovaniu nášľapných vrstiev podláh, znehodnoteniu obkladov stien v sociálnych zariadeniach a výplní vnútorných otvorov. Po rekonštrukcii a modernizácii bude objekt slúžiť svojmu pôvodnému účelu ubytovaniu študentov.
 
Rekonštrukcia budovy internátu bude zahŕňať montáž nových dverí, nových okien, novej sanity, realizáciu malieb priestorov objektu, SDK stropov, nových podláh, kuchynských liniek, vstavaných skríň a rozvodov ZTI. Celej modernizácii budú predchádzať búracie práce.

Vyberte váš jazyk