Vyberte váš jazyk

AKTUALITY

Južné mesto „Nad mestom” Bratislava

15.03.2024

Pokračujeme v realizácií nových objektov projektu Južného mesta v Bratislave. Zmluva o dielo je podpísaná a práce sme zahájili v marci 2024. Predpokladaný termín odovzdania diela je vo februári 2027.

Zóny B3, B4 a AB2 sú pokračovaním výstavby urbanistického súboru Južné mesto, „časť Mesto“. Tento projekt novej mestskej štvrte je v súčasnosti vo výstavbe na južnom okraji Petržalky, v priestore Janíkovho dvora. Južné mesto je rozdelené na sektory A, B a C, ktoré sú ďalej delené do zón podľa chronológie výstavby. Zóny B3, B4 a AB2 sa nachádzajú na juh od komunikácie Panónska ulica, južne od zóny B1. Predmetom projektu sú 3 výškové bytové domy, z ktorých realizujeme 2 objekty v rámci časti Bytový dom SO04. V blízkosti zóny bude konečná zastávka plánovaného predĺženia električkovej trate, ako nadradeného koľajového systému mesta Bratislava. V rámci zámeru je navrhovaná aj nová zastávka autobusov MHD. Koncept výškových bodových objektov zároveň umožňuje lepšie preslnenie parku, ich rôzne natočenie zlepšuje výhľady a priehľady do okolitej krajiny a vytvára novú kvalitu bývania v rámci projektu Južné mesto. Nadzemná časť objektu SO-04 je tvorená dvoma bytovými domami vežového charakteru, definovanými aj ako objekt A a B. Spočívajú na spoločnej podzemnej garáži – objekt S. Objekt má 2 podzemné podlažia, v objekte A 15 nadzemných podlaží a v objekte B 20 nadzemných podlaží.

Viac info: https://www.slnecnice.sk/?mProject=nad-mestom

Vyberte váš jazyk