Vyberte váš jazyk

AKTUALITY

Nemocnica Poprad – rekonštrukcia geriatrie

04.04.2024

Dňa 02.04.2024 sme prevzali stavenisko objektu geriatrie Nemocnice Poprad.

Cieľom projektu je vytvoriť plávajúce lôžka ústavnej zdravotnej starostlivosti prevažne určené pre geriatrických pacientov a paliatívnu starostlivosť a v prípade potreby aj pre ostatné klinické odbory (interné, neurologické alebo iné odbory) v zmysle doliečovacej zdravotníckej starostlivosti.Projekt je taktiež zameraný na energetickú efektívnosť, pretože sa dosiahne v priemere viac ako 30 % zníženie priamych a nepriamych emisií skleníkových plynov. Z tepelno-technických výpočtov vyplýva, že objekt v súčasnosti nespĺňa požiadavky pre energeticky-efektívne budovy.

Prvá časť projektu je zameraná na úpravu vonkajšieho vzhľadu budovy, zateplenie obvodového plášťa budovy. Druhá časť dopĺňa projekt o výmenu vnútorných omietok, podláh, podhľadov a nového dispozičného delenia 1NP a čiastočných úprav delenia 2NP a 3NP. 4NP už bolo rekonštruované, preto sa s ním v tejto časti neuvažuje.

Rekonštrukciou na vybraných častiach 1. PP až 3.NP, bude vytvorených 59 plnohodnotných lôžok s prislúchajúcimi ambulanciami a vybavením pre zdravotnícky personál. Na 1NP bude umiestnených 12 JIS lôžok so zázemím, na 2 NP – 24 lôžok, na 3 NP - 23 lôžok. Na 4NP zostáva existujúci počet 26 lôžok.

Vyberte váš jazyk