Vyberte váš jazyk

AKTUALITY

Projekt "Mlynky"

01.10.2012
Spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce realizuje projekt Odstránenie havarijného stavu na ceste II/535 Mlynky. Zmluva o dielo bola podpísaná dňa 26.9.2012 a termín realizácie stavby je do 7 mesiacov od tohto dátumu. Investorom projektu je Správa ciest Košického samosprávneho kraja a cena za realizáciu diela je 539 948,65 EUR bez DPH.
                                    
Cesta II/535 je v katastrálnom území Mlynky na viacerých miestach poškodená zosuvom krajnice a svahu cestného telesa. Ide o úsek dlhý 550 metrov.Cesta vedie pozdĺž železničnej trate. Neustále ju podmývajú dažde, otrasy ťažkých nákladných áut spôsobujú drobenie asfaltu a zosypávanie pri šikmom svahu. Vzhľadom na jej havarijný stav je nevyhnutné urýchlene realizovať zabezpečenie zosuvu a rekonštrukciu cestného telesa. Celková rekonštrukcia daného úseku je nevyhnutná z dôvodu ohrozenia prejazdnosti tejto cesty.

Vyberte váš jazyk