Vyberte váš jazyk

AKTUALITY

Rekonštrukcia internátu SOŠ lesníckej v Bijacovciach

05.10.2022

Dňa 03.10.2022 sme sa zúčastnili slávnostného zahájenia realizácie diela „Rekonštrukcia internátu SOŠ lesníckej v Bijacovciach na účel prevádzkovania pobytových sociálnych služieb“. Zmluva o dielo bola podpísaná s  Prešovským samosprávnym krajom dňa 09.09.2022.
 
Predmetom projektu je rekonštrukcia internátu SOŠ lesníckej v Bijacovciach, pre účel prevádzkovania pobytových sociálnych služieb a služieb zdravotnej starostlivosti. Cieľom projektu je vytvoriť čo najprívetivejší priestor pre osoby so zdravotnými poruchami, ako je demencia a Alzheimer.
 
1.PP: Novo navrhované konštrukcie v objekte SO 01 vyplývajú zo sanačných a asanačných prác. V suteréne budú vytvorené sanačné omietky. Zateplenie stien minerálnou vlnou a zateplenie stropu CLT minerálnou vlnou. V tejto časti nebudú realizované zásahy do nosných konštrukcií.
 
1.NP: Je dispozične riešené ako spoločensko- kultúrno- zdravotnícka časť slúžiaca pre všetkých klientov zariadenia. Nachádzať sa tu budú ambulancie, terapie, kaplnka, kancelária riaditeľa, apartmán, technicko-hospodárske zázemie (práčovňa, dielňa, sklad). V miestnosti, kde pôvodne bolo schodisko sa zriadi strojovňa. Z dôvodu veku a degradácie pôvodných železobetónových schodísk budú schodiská asanované. Nahradené budú novými oceľovými schodiskami. Nové priečky budú murované s ohľadom na nové dispozičné riešenie pórobetónovými tvárnicami. Nové šachtové steny budú riešené protipožiarnou šachtovou stenou z požiarneho sadrokartónu a z minerálnej vlny, aby spĺňali požiadavky PBS. Všetky interiérové dvere budú riešené podľa návrhu interiéru. Inštalačné predsteny pre zariaďovacie budú sadrokartónové.
 
2., 3. NP: Sú dispozične veľmi podobné. Na týchto podlažiach budú izby klientov. Jedná sa o max. dvojposteľové izby s malým spoločenským priestorom v strednej časti objektu. Každá izba bude mať svoju veľkorysú kúpeľňu so zariadením pre imobilov. Pozdĺžne stredom objektu prechádza komunikačná chodba.
 
4.NP: Dispozične podobné podlažie ako 2. a 3. podlažie avšak CHúC na tomto podlaží je navrhovaná aj vrátane stredovej komunikačnej chodby, čo znamená, že všetky dvere budú s požiarnou odolnosťou 30 min.
 
PODKROVIE SO 01: V podkroví sa vytvorí jeden otvor pre osadenenie konečnej stanice výťahu.

Vyberte váš jazyk