Vyberte váš jazyk

AKTUALITY

TESCO Ivanka pri Dunaji

31.08.2012
Spoločnosť Chemkostav, a.s. Michalovce zahájila dňa 31.8.2012 hlavné práce na výstavbe objektu TESCO Ivanka pri Dunaji. Jedná sa o výstavbu supermarketu obdĺžnikového pôdorysu v centre obce s 59 parkovacími miestami. Predmetom diela bola aj demolácia existujúcej budovy na pozemku. Ukončenie stavby je plánované do 11.11.2012.
 
Objekt supermarketu bude jedno podlažný nepodpivničený, s celkovou predajnou plochou 800 m2. Nosnú konštrukciu bude tvoriť montovaný železobetónový skelet, založený na ihlanových pilótach, ktorý bude zakrytý plochou strechou. Opláštenie bude riešené v novom dizajne, kde dominantné časti objektu, ako je vstup a reklamné panely, budú obložené dreveným obkladom.
 
Riešená lokalita sa nachádza na hranici zastavaného územia v katastri obce Farná, pri hlavnej príjazdovej ceste zo smeru Bratislava - Senec. Hlavnú cestnú dopravnú trasu v hodnotenom území tvorí dvojprúdová komunikácia na Vajnorskej ulici (cesta III. triedy), na ktorú sa napája viacero miestnych komunikácií. Vajnorská ulica slúži ako hlavný vstup do obce a je napojená na hlavný ťah Senecká cesta medzi Bratislavou a Sencom.
 
Podnikateľským zámerom investora, spoločnosti TESCO STORES SR a.s., je vybudovanie obchodnej siete, ktorej súčasťou je aj obchodné zariadenie Tesco Supermarket v Ivanke pri Dunaji.

Vyberte váš jazyk