Vyberte váš jazyk

AKTUALITY

Učebňa V-425 Chemkostav na SvF TUKE

19.01.2024

Dňa 11. januára 2024 bolo podpísané „Memorandum o spolupráci medzi Stavebnou fakultou TUKE a Chemkostav, a.s.“, ktoré je založené na rozvíjaní spolupráce strán na princípoch rovnosti, vzájomnej dôvery, porozumenia a vzájomnej výhodnosti a zároveň bola slávnostne otvorená učebňa „V 425 – Chemkostav“, ktorá sa stane miestom, kde sa študenti budú cítiť príjemne a nachádzať mnoho inšpirácie a motivácie v štúdiu na fakulte.

Vyberte váš jazyk