Vyberte váš jazyk

júl, 2019 - september, 2020

ČOV nového papierenského stroja PM19 Mondi SCP Ružomberok

Objednávateľ: Mondi SCP, a.s.
Dodávateľ: Chemkostav, a.s.

Základné informácie

Čistiareň odpadových vôd je predmetom rozšírenia súčasnej výroby papiera v areáli Mondi SCP Ružomberok a spĺňa technické možnosti riešenia a požiadavky na spracovanie daných objektov podľa aktuálneho stavu. ČOV so susednými časťami je určená na čistenie a úpravu vody z PS19. Hlavná ČOV PS19 sa nachádza v centrálnej časti areálu Mondi SCP, v blízkosti rieky Váh.

 

Vyberte váš jazyk