Vyberte váš jazyk

október, 2020 - december, 2021

Plavecký Štvrtok - rekonštrukcia kanalizácie

Objednávateľ: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ: Chemkostav, a.s.

Základné informácie

Účelom projektu je rekonštrukcia časti verejnej kanalizácie, časti stoky ,,A,, ktorá je Súčasťou kanalizačnej siete obce Plavecký Štvrtok. Trasa kanalizácie sa nachádza v miestnej komunikácie, v ceste III/103 a priľahlých nespevnených plochách.

Rozsah navrhovanej stavby:

Stoka ,,A,, - kameninové hrdlové rúry DN 400 dl. 1035,5 m

29 ks kanalizačných revíznych šácht

84 ks kanalizačných prípojok PVC 160 SN 8 (STN EN 1401)

1 ks kanalizačná prípojka PVC 200 SN 8 (STN EN 1401)

1 ks spoločná prípojka pre 4 RD PVC 160 SN 8 (STN EN 1401)

Celková dĺžka potrubia kanalizačných prípojok PVC 160 - 628,5 m

Celková dĺžka potrubia kanalizačných prípojok PVC 200 - 3 m

Vyberte váš jazyk