Vyberte váš jazyk

august, 2014 - máj, 2017

Rýchlostná cesta R2 Zvolen východ – Pstruša

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť a.s.
Dodávateľ: Chemkostav IS, s.r.o. (v združení)

Základné informácie

Na trase úseku rýchlostnej cesty R2 Zvolen východ – Pstruša, v celkovej dĺžke 7,850 km, sa nachádza spolu sedem trvalých mostných objektov, z toho jeden nadjazd nad rýchlostnou cestou a 3500 m protihlukových stien. Najnáročnejšie sú most nad potokom Hradná, ktorý je dlhý 206,8 metra, a most nad Slatinou a železničnou traťou dlhý 460,6 metra. Úsek začína v mimoúrovňovej križovatke Zvolenská Slatina. Trasa je vedená Zvolenskou kotlinou a končí pred mimoúrovňovou križovatkou Pstruša, za ktorou pokračuje nadväzujúci úsek Pstruša – Kriváň, ktorý je už vo výstavbe. Základným cieľom je vybudovanie modernej a kapacitnej pozemnej komunikácie - rýchlostnej cesty, pre bezpečné a plynulé vedenie prevažne tranzitnej a automobilovej dopravy v riešenom území.

Vyberte váš jazyk