Vyberte váš jazyk

september, 2017 - december, 2017

Rýchlostná cesta R4 Košice – Milhosť, prepojenie M30 s R4 – úprava dopravného značenia

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ: Chemkostav IS, s.r.o.

Základné informácie

Účelom stavby bolo dobudovanie rýchlostnej cesty R4 kategórie R24,5/100 v súvislosti s priamym napojením rýchlostných ciest R4 na území Slovenska a M30 na území Maďarska , rozšírenie vjazdu pre vozidlá údržby zo strany od Maďarska a presun a doplnenie záchytných bezpečnostných zariadení. Stavbu bolo potrebné zrealizovať z dôvodu prepojenia rýchlostných ciest R4 a M30. Toto spojenie vytvorilo priamu, bezpečnú a kapacitne vyhovujúcu spojnicu medzinárodnej cesty E71, ktorá vedie z Košíc cez Maďarsko do Splitu v Chorvátsku.

Stavebné práce pozostávali z osadenia záchytných bezpečnostných zariadení. V rámci stavby bolo zrealizované aj rozšírenie vozovky v mieste otáčania vozidiel údržby od km 13,128 existujúcej R4 smerom na Slovensko, čoho súčasťou bolo aj dobudovanie priepustu.

Súčasťou projektu bol aj návrh dopravného značenia a dopravných zariadení spracovaný tak, aby bolo možné spustiť do prevádzky rýchlostnú cestu M30 a zároveň uzavrieť dočasnú vetvu ktorá spája cestu I/17 s rýchlostnou cestou R4.

Spojnica rýchlostnej cesty M30 na Slovensko – Maďarských hraniciach bola slávnostne otvorená v utorok 16. januára 2018.

Vyberte váš jazyk