Vyberte váš jazyk

Chemkostav, a.s.

SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliače

Objednávateľ: Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
Dodávateľ: Chemkostav, a.s.

Základné informácie

Projekt rieši aglomerácie Ružomberok, Sliače a Lúčky v ktorých budú realizované všetky aktivity. Hlavným cieľom projektu je zabezpečenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v regióne Dolného Liptova a dosiahnutie minimálne 99,2% napojenosti obyvateľstva na verejnú kanalizáciu. Projekt pomôže novo napojiť na kanalizáciu až 5 730 obyvateľov.

Projekt zahŕňa vybudovanie kanalizačnej siete v meste Ružomberok (v mestských častiach Biely Potok, Černová a Hrboltová) a v obciach Liptovské Sliače, Liptovská Teplá, Ivachnová a Likavka v celkovej dĺžke 40 116 m vrátane zhotovenia 1698 kanalizačných prípojok. Projekt ďalej rieši rozšírenie a rekonštrukciu ČOV Liptovská Teplá.

Vyberte váš jazyk