Vyberte váš jazyk

júl, 2014 - január, 2016

Snina – ČOV – zvýšenie kapacity

Objednávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice
Dodávateľ: Chemkostav, a.s. (v združení)

Základné informácie

Objekty ČOV a kanalizácie sú v prevažnej väčšine podzemného charakteru, ktoré nevyžadujú architektonické riešenie. Po stavebnej stránke sú riešené z bežných stavebných materiálov, nádrže ČOV z vodostavebných betónov. Potrubia z materiálov zabezpečujúcich vodonepriepustnosť. Stavebnotechnické riešenie je navrhnuté tak, aby jednotlivé objekty plnili funkciu, ktorá im je určená v procese technológie čistenia odpadových vôd. Po ukončení výstavby bude stavba navrhovanej ČOV prevádzkovaná odbornou vodohospodárskou organizáciou.

Vyberte váš jazyk