Vyberte váš jazyk

október, 2002 - júl, 2003

Aquapark Raztoky, I.etapa

Objednávateľ: Tatra Development Group, a.s.
Dodávateľ: Chemkostav, a.s.

Základné informácie

Účelom stavby "Termálne kúpalisko - TATRALANDIA" je vytvorenie priestorov pre oddych, rekreáciu, plávanie a využívanie atrakcií na severnom nábrežnom páse priehrady Liptovská Mara.

Stavba je súborom Obslužnej budovy so soláriom, Vodného raja s letnými tobogánmi a šiestich relaxačných bazénov s termálnou vodou. Architektonické riešenie tvaruje hmotu obslužného objektu do čistých tvarov s priznaním funkčného zázemia pre výtvarne bohaté vodné plochy.

Objekt je pôdorysne tvarovaný do tvaru pravidelného obdlžníka so zvýraznením dvojpodlažnej hmoty pri vstupnej časti do areálu a reštauračnej časti. Strešné roviny sú navrhované šikmé s tvarovou väzbou jednotlivých strešných plôch a prestrešeného vstupu. V architektúre objektu sa prejavuje keltský motív s použitím vstupnej vežičky, kolovej hrady pred južnou fasádou, kamenným obkladom a drevenými prvkami na fasádach objektu.

Farebne je objekt navrhovaný vo fasádnej časti jako oker žltý, okná a dvere plast hnedý, v soklovej časti štrukturálny kameň prírodný. Prestrešenie objektu je systémom šikmých striech, nad hlavnou časťou je strešná rovina navrhovaná v štyroch uhloch, zo strany návštevníkov má charakter manzardy, vo východnej časti je pult s dvoma uhlami. Nad vstupnou časťou a nad reštauračnou časťou je strecha tvarovaná do ihlanového tvaru.

Vyberte váš jazyk