Vyberte váš jazyk

august, 2010 - november, 2010

Hypermarket Tesco Zvolen

Objednávateľ: TESCO STORES, a.s.
Dodávateľ: Chemkostav, a.s.

Základné informácie

Architektonický výraz objektu je podriadený štandardu TESCO, so zohľadnením daností územia, na ktorom sa stavba realizovala. Účelom je vytvorenie podmienok pre fungovanie veľkoplošného obchodného centra typu hypermarket, ktorý bude mať univerzálnu náplň zahrňujúcu predaj prevažne potravinárskeho a vybraného nepotravinárskeho tovaru.

Prízemný halový objekt s plochou strechou je obdĺžnikového pôdorysu, s prístavkom manipulačného priestoru na rampe. Nosnú konštrukciu tvorí železobetónový prefabrikovaný skelet, založený na pätkách. Obvodový plášť je navrhnutý ako ľahký skladaný z C-kaziet, tepelnej izolácie, poistnej hydroizolácie a fasádnych kaziet z alumíniového kompozitného materiálu.


Zastavaná plocha:    8 301 m2
Podlažná plocha:    7 675 m2
Predajná plocha:    4 663 m2

Vyberte váš jazyk