Vyberte váš jazyk

august, 2009 - november, 2009

Supermaket Tesco, Gelnica

Objednávateľ: TESCO STORES, a.s.
Dodávateľ: Chemkostav, a.s.

Základné informácie

Podnikateľským zámerom investora je vybudovanie obchodnej siete, ktorej súčasťou je aj obchodné zariadenie v Gelnici. Dominantnou časťou je predaj potravín, ktorý je doplnený o ďalšie odvetvia: kuchynské potreby, drogéria, elektro, kancelárske doplnky, papiernictvo, auto doplnky, odevy a obuv.

Navrhovaný objekt vychádza z typového projektu firmy TESCO, prispôsobeného na miestne podmienky. Jednoduché hmotové riešenie objektu - obdĺžnikový pôdorys, zodpovedá súčasným požiadavkám. Vjazd zákazníkov na pozemok, ako aj vjazd zásobovania, sú združené do jedného spoločného vjazdu na pozemok, ktorý je situovaný z Hnileckej ulice.

Parkovisko pre zákazníkov poskytuje 52 státí, z toho 2 pre TŤPO. Objekt obchodného domu Tesco pozostáva konštrukčne zo železobetónovej rámovej konštrukcie, rozmerov 46,0 m x 28,0 m, výšky 3,15 m.

 

Zastavaná plocha:    1 400 m2
Celková plocha pozemku:    6 821,2 m2

Vyberte váš jazyk