Vyberte váš jazyk

august, 1998 - máj, 2001

Supermarket Billa Poprad, Prievidza, Michalovce, Nitra

Objednávateľ: Billa s.r.o., Bratislava
Dodávateľ: Chemkostav, a.s.

Základné informácie

Tieto stavby s podlahovou plochou 2 720m2 slúžia ako predajné siete supermarketov, zameraných na predaj potravinárskych a drogistických výrobkov, ako aj domácich potrieb.

Základové konštrukcie objektu tvoria monolitické pätky s prefabrikovanými kalichmi a kalichovými žľabmi, uloženými na štrkových poduškách. Podlahové konštrukcie sú zhotovené ako dratkobetón s konečnou keramickou úpravou. Objekty sú projektované ako dvojpodlažné budovy, pričom druhé podlažie nepokrýva plošne celú výmeru pôdorysu prízemia.

Vnútorné omietky sú vápenno-cementové, vonkajšie časti sú opatrené paronepriepustnými farbami. Všetky supermarkety sú napojené na novovybudované inžinierske siete. Okolie je upravené asfaltovými plochami.

 

Vyberte váš jazyk