Vyberte váš jazyk

júl, 2012 - november, 2012

Supermarket TESCO 0,8k Ivanka pri Dunaji

Objednávateľ: Tesco Stores SR a.s.
Dodávateľ: Chemkostav, a.s.

Základné informácie

Podnikateľským zámerom investora, spoločnosti TESCO STORES SR a.s., je vybudovanie obchodnej siete, ktorej súčasťou je aj obchodné zariadenie Tesco Supermarket v Ivanke pri Dunaji.

Riešená lokalita sa nachádza na hranici zastavaného územia obce v katastri Farná, pri hlavnej príjazdovej ceste zo smeru Bratislava - Senec. Hlavnú cestnú dopravnú trasu v hodnotenom území tvorí dvojprúdová komunikácia na Vajnorskej ulici (cesta III. triedy), na ktorú sa napája viacero miestnych komunikácií. Vajnorská ulica slúži ako hlavný vstup do obce a je napojená na hlavný ťah Senecká cesta medzi Bratislavou a Sencom.

Objekt supermarketu bude jedno podlažný nepodpivničený, s celkovou predajnou plochou 800 m2. Nosnú konštrukciu bude tvoriť montovaný železobetónový skelet, založený na ihlanových pilótach. Opláštenie bude riešené v novom dizajne, kde dominantné časti objektu, ako je vstup a reklamné panely, budú obložené dreveným obkladom.

K supermarketu je plánovaná aj výstavba parkoviska s celkovým počtom parkovacích miest 55.

Vyberte váš jazyk