Vyberte váš jazyk

november, 2012 - január, 2013

Tesco expres v Michalovciach

Objednávateľ: Tesco Stores SR a.s.
Dodávateľ: Chemkostav, a.s.

Základné informácie

Objekt pre výstavbu je situovaný na Špitálskej ulici v priamej náväznosti na centrálnu mestskú zónu mesta Michalovce. Účelom navrhovanej stavby je, kompletnou rekonštrukciou, vytvoriť nové priestory pre zriadenie prevádzky „Predajne potravín“, v ktorej sa bude predávať sortiment potravín a doplnkový nepotravinársky sortiment. Predajňa so zázemím je riešená na prízemí v priestore, ktoré pôvodne slúžil ako predajné miesto a prevádzkové priestory spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Čiastočnou rekonštrukciou prešlo aj podzemné podlažie, kde bola umiestnená kotolňa.

Vyberte váš jazyk