Vyberte váš jazyk

október, 2021 - október, 2022

Bytový dom PLAVISKO

Objednávateľ: Mesto Ružomberok
Dodávateľ: Chemkostav, a.s.

Základné informácie

Súčasťou prvej etapy je realizácia polyfunkčného bytového domu Plavisko – SO01 situovaného v južnej časti pozemku. Je určený na bývanie, doplnený je o občiansku vybavenosť v prízemí a parkovanie v suteréne. Súčasťou projektu je aj riešenie nových prípojok, dopravného napojenia, parkovania, spevnených plôch a úpravy exteriéru. Objekt je navrhnutý ako 7 podlažný s polozapusteným suterénom. Bytovú časť v rámci všetkých podlaží tvorí 39 bytových jednotiek. Jednotlivé bytové jednotky pozostávajú zo 16 garsóniek, 15 x 2-izbových bytov, 8 x 3-izbových bytov. Na prízemí je navrhnutý jeden polyfunkčný priestor. Na jednotlivých podlažiach sú umiestnené kobky. Parkovacie miesta sú navrhnuté v podzemnej garáži a na spevnených plochách v okolí objektu. Celkový počet podzemných parkovacích miest je 22. Počet parkovacích miest na teréne je 24, z toho 2 pre imobilných. Z parkovacích miest na teréne je 6 miest situovaných na existujúcej odstavnej ploche, ktorá sa nachádza na susednom pozemku a je majetkom investora.

Vyberte váš jazyk