Vyberte váš jazyk

december, 2021 - november, 2023

Zníženie energetickej náročnosti budov v areáli Akadémie ozbrojených síl M.R.Štefánika Liptovský Mikuláš

Objednávateľ: Akadémia ozbrojených síl generála M.R.Štefánika
Dodávateľ: Chemkostav, a.s.

Základné informácie

Projekt rieši stavebné úpravy jestvujúcich objektov akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši pre potreby zníženia energetickej náročnosti budov. Všetky objekty sú jestvujúce a v rámci projektu sa nerieši žiadne zmena zastavanosti. Objekty boli postavené v 80-tych rokoch minulého storočia. Ich konštrukčné riešenie v súčasnosti nezodpovedá aktuálnym požiadavkám na energetickú bilanciu. Vonkajší vzhľad objektov sa konštrukčne nemení, k zmene dôjde iba vo farebnom ladení všetkých objektov. Navrhované farebné riešenie objektov bude v odtieňoch sivej. Okná a dvere budú bielej farby.

Vyberte váš jazyk