Vyberte váš jazyk

október, 2019 - február, 2022

Zvýšenie produktivity a efektívnosti Nemocnice Poprad, a.s. prostredníctvom rekonštrukcie a prístavby

Objednávateľ: Nemocnica Poprad, a.s.
Dodávateľ: Chemkostav, a.s.

Základné informácie

Objekt Nemocnice v Poprade je funkčný, jeho prevádzkou vznikla požiadavka na rekonštrukciu podlaží 9. NP a 10. NP. Rekonštrukciou týchto podlaží zase vznikla požiadavka na umiestnenie zariadení vzduchotechniky VZT a chladenia CHL slúžiacich pre rekonštruované podlažia, na streche objektu, resp. do strojovne VZT a CHL vybudovanej na streche objektu nemocnice.  Vzhľadom na skutočnosť, že ide iba o nadstavbu budovy situovanej v areáli Nemocnica Poprad a.s. zostáva existujúce urbanistické riešenie areálu nemocnice nedotknuté. Pôdorysne má celý objekt tvar písmena H a funkčne je rozdelený na lôžkovú časť, komplement a polikliniku. Nadstavba strojovne VZT a CHL je umiestnená nad strednou časťou, nad komplementom. Realizácia stavby a jej priebeh bude ovplyvnený pridelením finančných prostriedkov a súčinnosťou s realizáciami súbežných projektov: rekonštrukcia 9. NP, rekonštrukcia pôrodného oddelenia na 10. NP a zateplenie obvodového plášťa budovy.

Vyberte váš jazyk