Vyberte váš jazyk

apríl, 2014 - marec, 2015

Autocentrum VW- Sever, 1.etapa- Weltauto, Prešovská cesta, Košice

Objednávateľ: Auto Gabriel, s.r.o. Košice
Dodávateľ: Chemkostav, a.s.

Základné informácie

Celkový zámer rieši výstavbu Autocentra VW – SEVER, ktorá sa skladá z dvoch základných funkčných častí, a to z výstavby servisno-predajného objektu pre osobné vozidlá koncernu VW a výstavby areálu predaja ojazdených vozidiel WELTAUTO. Súčasťou plánovanej výstavby je i výstavba príslušnej technickej infraštruktúry. 1. etapa sa projektovo delí na dve časti a pozostáva z inžinierskych sietí, objektu predajne ojazdených vozidiel WELTAUTO a objektu samoobslužnej autoumyvárky.

Zastavaná plocha objektmi v 1. etape: 356 m2
Počet budovaných parkovacích miest v 1. etape: 44, z toho 3 pre osoby s obmedzenou možnosťou pohybu.

Vyberte váš jazyk