Vyberte váš jazyk

júl, 2018 - september, 2019

Intenzifikácia výroby sladu, Michalovce

Objednávateľ: SLADOVŇA, a.s. Michalovce
Dodávateľ: Chemkostav, a.s. Michalovce

Základné informácie

SLADOVŇA Michalovce je jedným z najvýznamnejších producentov sladu na Slovensku, ktorý ročne spracuje viac ako 50 tisíc ton sladovníckeho jačmeňa. Nesie v sebe viac ako 50 ročnú históriu vo výrobe sladu. Hlavným cieľom projektu je rozšírenie výrobných kapacít spoločnosti vybudovaním novej výrobnej jednotky v existujúcom areáli spoločnosti a jej technologickom napojení na súčasnú prevádzku.

Navrhovaná novostavba objektu Sladovne vrátane prípojok inžinierskych sietí bude slúžiť pre účely novej výrobnej linky pre kvalitnejšie spracovanie jačmeňa. Objekt je navrhovaný ako dvojpodlažný objekt, po bokoch zo severozápadnej strany päťpodlažný a z juhovýchodnej strany ako štvorpodlažný s plochou strechou.  Nosný systém budovy je vytvorený zo železobetónových stien a stropov a je rozdelený do štyroch dilatačných celkov.

Šírka objektu: 13,82 m

Dĺžka objektu: 98,58 m

Úžitková plocha: 1 717,75 m2

Zastavaná plocha: 1 365,19 m2

Obostavaný priestor bez základov: 13 693,89 m3

Vyberte váš jazyk