Vyberte váš jazyk

február, 2017 - december, 2017

Modernizácia objektov živočíšnej výroby na farme Hriadky

Objednávateľ: AGROFINANCE, s.r.o. Hriadky
Dodávateľ: Chemkostav, a.s.

Základné informácie

Stavba nachádza v areáli farmy v obci Hriadky, okres Trebišov. Predmetom stavby je výstavba novej pozberovej úpravy obilia pozostávajúcej z príjmového koša, čističky obilia, kontinuálnej sušičky s kotlom na biomasu a ohrievačom, skladovacích pozinkovaných síl, medzioperačných a expedičného zásobníkov a dopravných ciest  so zreteľom na šetrné zaobchádzanie pri akejkoľvek manipulácií so spracovávaním obilím a zvýšenie kvalitatívnych parametrov uskladnených plodín. Pre realizáciu a prevádzku dotknutých objektov sú potrebné úpravy prípojok plynu, vody a NN.

Vyberte váš jazyk