Vyberte váš jazyk

november, 2014 - apríl, 2015

Obchodné centrum Galéria Lučenec

Objednávateľ: Galéria LC, s.r.o.
Dodávateľ: Chemkostav, a.s.

Základné informácie

Galéria Lučenec  je koncipovaná ako nižšia pozdĺžna budova, členená na 3 hlavné časti s výraznými vstupmi do objektu orientovanými v smere hlavných peších trás – zo západu, zo severu a z juhu. Farebným a materiálovým riešením je docielené spomínané vizuálne delenie objektu na tri hlavné časti. Centrálna časť je zafarbená do červenej farby a z východnej a zo západnej strany na ňu nadväzujú nižšia biela a výraznejšia modrá časť budovy. Spoločnosť Chemkostav, a.s. realizuje monolitickú betónovú konštrukciu, kde zaujímavosťou je prepätá výstuž. Ďalej sa podieľa na uzemnení a bentonitovej izolácií.
 
Celková koncepcia hmotového, materiálového a farebného riešenia si kladie za cieľ vytvoriť elegantnú modernú stavbu pre verejnosť, oživujúcu centrum mesta.

Vyberte váš jazyk