Vyberte váš jazyk

apríl, 2014 - október, 2014

Stavebné úpravy predajne vozidiel ŠKODA ul. Osloboditeľov, Košice

Objednávateľ: Auto Gabriel Košice, s.r.o.
Dodávateľ: Chemkostav, a.s.

Základné informácie

Zámer projektu rieši prestavbu existujúceho objektu predajne osobných vozidiel koncernu ŠKODA, ktorý sa nachádza v existujúcom areáli investora spolu s predajňou vozidiel AUDI a dvoma ďalšími prevádzkovými objektmi. Predpokladom stavebných úprav existujúceho objektu je vytvorenie samostatného priestoru pre odovzdávanie nových vozidiel a rozšírenie zázemia pre pracovníkov príjmu servisu formou prístavieb k existujúcemu objektu.

Predmetom realizácie je aj rozšírenie predajnej plochy úpravou sklonu čelnej fasády objektu. Rozšírenie zázemia je plánované realizáciou prístavby v zadnej časti objektu. Súbežne s úpravou samotného objektu sa uvažuje s výmenou reklamného pylónu koncernu a dovybavením exteriérov označeniami v zmysle doporučení koncernu – navádzací informačný systém. V priebehu výstavby bude prevádzka predaja vozidiel koncernu ŠKODA prenesená do susediaceho objektu.

Vyberte váš jazyk