Vyberte váš jazyk

júl, 2014 - máj, 2015

Technologický objekt pre letecké navigačné služby, Mošník, Slanské vrchy

Objednávateľ: Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
Dodávateľ: Chemkostav, a.s.

Základné informácie

Predmetné územie má charakter členitého horského extravilánu. Pozemok, na ktorom má stať technologický objekt sa nachádza na nezalesnenej časti vrchu Mošník v Slanských Vrchoch. Objekt pozostáva z podstavy, ktorá má dve podlažia a veže štvorcového pôdorysu, ktorá je ukončená oceľovým podstavcom s technologickou kupolou pre radarové zariadenia opatrenou ochranným obalom. Veža vrátane kupoly je vysoká 46,86m. Objekt má jeden hlavný vstup z východnej strany spodnej stavby, z ktorého sú prístupné miestnosti prvého nadzemného podlažia pre sekundárnu technológiu a schodisko vo vežovej časti, umožňujúce prístup do priestorov druhého nadzemného podlažia, s umiestnením primárnych technologických zariadení. Na tomto poschodí je riešený otvor pre možný  prístup rozmerných zariadení technológie. Nakoľko sa jedná o bez obslužný technologický objekt, sú z bezpečnostného hľadiska minimalizované otvory v obvodovom plášti.

Výsledné dielo bude bez obslužný technologický objekt, slúžiaci účelom spoločnosti Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky š.p. Bratislava, pre zabezpečenie prevádzky navigačných leteckých služieb na východe územia SR. V objekte budú nainštalované výlučne zariadenia (radar) slúžiace k zabezpečeniu týchto služieb.
 
  Plošné údaje:
 
·          plocha riešeného územia            2 263,00 m2
·         zastavaná plocha objektov          128,32 m2
·         komunikácia                                  254,00 m2
 

Vyberte váš jazyk